پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
چطور میتوان با لیزر، شاقول ساخت؟................................................................................بازتاب / اندازه گیری

 

 

 

استفاده از مطالب این سایت، بدون ذکر منبع، مجاز نمی باشد.


 

چطور می توان با لیزر، شاقول ساخت؟

شاقول لیزری


 

 

مقدمه:

اگر پرتو نوری عمود بر یک سطح بتابد، بر طبق قانون بازتاب روی خودش برمی گردد و در صورتیکه مایل بتابد و با خط عمود بر سطح زاویه داشته باشد، پرتو پس از برخورد با سطح، با زاویه ای برابر با زاویه تابش، بازتاب خواهد کرد. با استفاده از این واقعیت و نیز با توجه به واگرایی ناچیز نور لیزر در فواصل طولانی و بر اساس اینکه سطح تمام مایعات در یک محل بدون ارتعاش تراز محسوب می شوند، میتوان شاقولی ساخت که با تنظیم پرتو لیزر بنحوی که بازتاب آن روی خودش قرار گیرد، کار کند.

 

 

* شاقول وسیله ای است که بناها برای یافتن کجی و برامدگی دیوار ازآن استفاده می کنند.


هدف:

در این آزمایش قصد داریم با تنظیم بازتاب نور لیزر ازسطح مایع و انطباق آن بر نور تابیده، زاویه تابش و بازتابش را صفر کنیم تا از تابش عمود بر آینه که همان سطح تراز مایع است اطمینان حاصل کنیم.


چه می خواهیم انجام دهیم و به چی نیاز داریم:

برای شاقول کردن پرتو لیزر می خواهیم بازتابش نور لیزر را روی پرتو تابیده منطبق کنیم. برای این کار به اقلام زیر نیاز داریم:

-لیزر با پایه مناسب

-ظرف روغن سوخته صاف شده

-یک تکه کاغذ سفید


آزمایش (مقدماتی):

- ابتدا ظرف حاوی روغن را روی سطح قرار داده و نور لیزر را به آن بتابانید. دقت کنید که باریکه تقریبا به مرکز ظرف تابیده شود چون انحنای کناره های ظرف، از دقت اندازه گیری میکاهد.

-روی یک کاغذ سوراخی به اندازه باریکه لیزر ایجاد کنید بطوریکه وقتی کاغذ را جلوی لیزر قرار دادید، باریکه از این روزنه عبور کرده و به سطح مایع برسد. حال بازتاب لکه را روی کاغذ مشاهده خواهید کرد. موقعیت این بازتاب به زاویه تابش لیزر به مایع بستگی دارد.

 

 

 

- راستای تابش لیزر را تغییر دهید تا لکه بازتاب به سوراخ ایجاد شده نزدیک شود و نهایتا از بر سوراخ منطبق شده و به لیزر برگردد. در اینصورت نور لیزر روی خودش بازتاب کرده است و زاویه تابش دقیقا عمودی است. چون سطح مایع همواره در راستای سطح زمین تراز است، در این حالت می‌توانیم بگوئیم که لیزر عمود بر سطح زمین می‌تابد.

- می توانید درباره دقت این روش نسبت به روشهای معمول فکر کنید.


آزمایش (پیشرفته تر):

برای اینکه از شاقول، تراز اپتیکی بسازیم چه می توانیم بکنیم؟


به چه کار می آید:

شاقول لیزری به عنوان شاقول برای ساختمانهای بلند مناسب است و خطای کمتری نسبت به شاقول های متداول دارد.


سؤال پیشنهاد ونکته:

- با استفاده از این روش میزان انحراف دیوار اتاقتان را اندازه گیری کنید.

- دو مورد از خطا های احتمالی شاقول های معمولی که در شاقول اپتیکی وجود ندارد نام ببرید.

- آیا می‌توانید یک چیدمان متفاوت برای شاقول اپتیکی ارائه دهید؟


آزمایشهای مرتبط:

چگونه میتوانید ارتعاش محیط اطرافتان را ببینید؟

لطفا وارد این اتاق نشوید!

بررسی مشخصات لیزر دیودی

 


بیشتر بدانید:

بازتاب

 

 

 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info