يكشنبه, 30 دی 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
چرا در حاشیه های بعضی تصاویر، هاله رنگی دیده میشود؟......................................................ابیراهی / عدسی

 

 

استفاده از مطالب این سایت، بدون ذکر منبع، مجاز نمی باشد.


 

چرا در حاشیه های بعضی تصاویر هاله رنگی دیده میشود؟

ابیراهی رنگی طولی

 

 

 

 

مقدمه:

تقریباً تمامی مواد شفاف دارای خاصیتی به نام پاشندگی هستند. منظور از پاشندگی آن است که سرعت سیر نور در محیط به طول موج بستگی پیدا می کند یعنی ضریب شکست محیط برای رنگهای مختلف، متفاوت است. این امر منجر به رفتاری متفاوت برای طول موج­های مختلف توسط قطعات اپتیکی می­شود. از جمله این قطعات اپتیکی، عدسی است که ماده‌ی سازنده‌ی آن پاشندگی دارد. وقتی که نور از یک منبع به عدسی میرسد، طول موج های مختلف با درجات متفاوتی شکسته شده و تصاویر متفاوتی روی  محور عدسی از منبع می سازند و هر رنگ کانون خاص خود را دارد و در نهایت مناطقی با رنگهای مختلف اطراف تصویر ایجاد میشود.

 

این مسئله اشکال زیادی در تصویر سازی توسط این قطعات ایجاد می‌کند و با ترکیب عدسی های مختلف در ادوات اپتیکی، تلاش زیادی برای تصحیح آن صورت می­گیرد.

 

هدف:

هدف از این آزمایش مشاهده‌ی میزان تاثیر پاشندگی بر عملکرد عدسی است.

 

چه می خواهیم انجام دهیم و به چی نیاز داریم:

برای مطالعه ابیراهی رنگی بایستی طول موج های مختلف به یک عدسی تابیده شود. برای این منظور به اقلام زیر نیاز داریم:

-لیزر سبز و قرمز با پایه های مناسب

-عدسی با پایه مناسب

-پرده با پایه متحرک

 

برای انجام علمی تر آزمایش و افزایش دقت این روشها به شما کمک می کند:

- موازی سازی پرتو لیزر با سطح میز

 

آزمایش (مقدماتی):

- عدسی را روی پایه‌ ثابت کنید.

- لیزر قرمز را موازی با محور اپتیکی به یک نقطه با فاصله‌ی مشخص از محور اپتیکی بتابانید.

- سپس لیزر سبز را نیز موازی با محور اپتیکی و به همان فاصله از محور در نقطه‌ای دیگر به عدسی بتابانید.

- حال پرده ای را پشت عدسی قرار داده و آن را در طول محور اپتیکی جابه‌جا کنید. زمانی که پرده در فاصله‌ای از عدسی قرار گیرد که لکه‌ی ناشی از پرتوی لیزر قرمز روی محور اپتیکی به پرده برسد، فاصله‌ی عدسی تا پرده، فاصله ی کانونی عدسی برای طول موج قرمز می باشد.

- دوباره پرده را جا‌به‌جا کنید به طوری که  اینبار لکه‌ی لیزر سبز روی محور بیفتد، به این ترتیب فاصله‌ی کانونی برای طول موج سبز را به دست آورده ایم.

به منظور افزایش دقت می‌توانید این کار را در دو مرحله انجام دهید؛ ابتدا لیزر قرمز را بتابانید و مکان کانون برای طول موج قرمز را علامت گذاری کنید، سپس آن را برداشته و لیزر سبز را جایگزین و مجدداً علامت گذاری را تکرار کنید.

 

به چه کار می آید:

ارزیابی عدسی های مختلف در میزان ابیراهی رنگی

 

سؤال پیشنهاد ونکته:

- این آزمایش را برای فاصله های مختلف از محور اپتیکی تکرار کنید. نتایج را با هم مقایسه کنید. در کدام حالت ابیراهی رنگی بیشتر است؟چرا؟

- با توجه به فاصله‌ی کانونی برای دو طول موج قرمز و سبز، آیا می‌توانید فاصله‌ی کانونی طول موج آبی را تخمین بزنید؟

- در مورد روشی برای رفع یا کاهش این ابیراهی تحقیق کنید.

 

آزمایشهای مرتبط:

عدسی

 

بیشتر بدانید:

عدسی – ابیراهی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info