پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
تجزیه نور

 

 

استفاده از مطالب این سایت، بدون ذکر منبع، مجاز نمی باشد.

 

 

 

تجزیه ی نور

 

منظور از تجزیه نور، تفکیک طول موج های مختلف تشکیل دهنده آن است. بعنوان مثال در تابش نور سفید به یک منشور، طول موج های مختلف، ضریب شکست ها و سرعت های متفاوتی را در طی عبور از منشور تجربه میکنند و در نتیجه ما شاهد تجزیه نور خواهیم بود. علاوه برمنشور، هنگام مشاهده ی یک سی دی و یا شکاف باریک نیز تجزیه ی نور را میبینیم.


 

 

بطور کلی میتوان گفت که پدیده هایی از قبیل پراش ، تداخل ، شکست و هر پدیده ای که وابستگی طول موجی پیدا  می کند، می تواند باعث تجزیه ی نور بشود. بعنوان مثال پدیده تداخل که تابع طول موج نور است و طول موج های مختلف شرایط تداخلی مختلفی دارند می تواند منجر به تجزیه نور سفید بکار رفته شود و هر طول موج در یک شرایط خاص تداخل سازنده داشته باشد. به همین دلیل است است که در آزمایش حلقه های نیتون با تابش نور سفید، حلقه های رنگارنگ مشاهده میکنیم. همچنین  برای پراش  و پدیده هایی از این قبیل نیز می توانیم شاهد تجزیه ی نور باشیم مانند رنگ های مختلفی که در تابش نور سفید به سطح یک سی دی یا یک تارعنکبوت دیده میشوند.

برای اطلاعات بیشتر در باره ی تجزیه ی نور توسط منشور، میتوانید به پاشندگی مراجعه  کنید.

 

 

 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info