يكشنبه, 30 دی 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
تیغه نیم موج _____ ادوات اپتیکی و فوتونیکی

موضوعات مرتبط:

آزمایش مرتبط:

تیغه نیم موج تیغه ای شفاف است که می تواند قطبش نور را 90 درجه بچرخاند.علت اینکه این تیغه را نیم موج می نامند شاید کمی پیچیده باشد ولی خیلی ساده می توان گفت که  بین دو مولفه عمودی و افقی نور  به اندازه نصف طول موج تاخیر ایجاد می شود. برای اینکه بیشتر در مورد این موضوع بدانید باید پایه های اپتیکی قوی تری داشته باشید و کتاب های اپتیک را مطالعه کنید در این آزمایش تیغه نیم موج که همانطور که از اسم آن پیداست به طول موج بستگی دارد بین دو قطبش گر قرار می گیرد و با تاباندن نور به این مجموعه شاهد تغییرات شدت طول موج خروجی با چرجاندن تیغه نیم موج هستیم. اگر هر یک از محور های اصلی تیغه نیم موج منطبق بر محور های قطبش گر ها باشد، انتظار تغییری در قطبش نداریم و شدت نور عبوری همچنان صفر خواهد بود. ولی وقتی که تیغه نیم موج را می چرخانیم می توانیم شاهد تغییر قطبش و در نتیجه تغییر شدت نور عبوری و افزایش شدت نور عبوری باشیم. وقتی که تیغه نیم موج بدون طول موج ذکر می شود معمولا نیم موج برای وسط ناحیه مرئی یعنی حدود نور زرد مرئی است. چنین تیغه ای نور سفید را هم می تواند در زاویه مناسب عبور دهد. به خاطر اینکه نور سفید با محوریت بیشترین شدت در ناحیه مرکزی زرد است  و در دو طرف رنگ های دیگری هستند،  مجموعه رنگهای عبوری همچنان به مقدار مساوی خواهد بود و در نتیجه نور خروجی سفید خواهد ماند. به عبارت دیگر چنین تیغه ای برای نور زرد طراحی شده است ولی نور سفید را هم عیور کاملی می دهد.

پیشنهادات و سوالات

1- می توانید در مورد کاربرد های تیغه نیم موج فکر کنید. مهمترین ویژگی این تیغه این است که قطبش نور را به اندازه 90 درجه می چرخاند و در صورتی که در ابتدا قطبش نور اولیه به نحوی بوده است که از قطبش گر دوم خارج نمی شده با وارد کردن تیغه نیم موج نور خارج خواهد شد. 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info