يكشنبه, 30 دی 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
تراز کردن لیزر_____ تکنیک

موضوعات مرتبط:

آزمایش مرتبط:

در اغلب آزمایشهائی که لیزر در آنها نقش بازی می کند، تنظیم اپتیکی و اجرای درست آن اهمیت زیادی دارد. اگر برای مثال پرتو لیزر مورد استفاده نسبت به میز زاویه پیدا کند، طی رفت و برگشتهای مختلف، از سطح میز و قطعات دیگر خارج می شود. مثلاً اگر در آزمایشی از چند عدسی و آینه استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که پرتو درست بر مرکز این قطعات اپتیکی فرود آید. در غیر این صورت انحراف ایجاد شده در راستای نور که ناشی از بازتاب یا شکست از نقطه ای غیر از مرکز عدسی یا آینه می باشد، منجر به ایجاد خطا و غیر دقیق شدن نتیجه ی آزمایش خواهد شد. لذا تراز کردن نور لیزر همواره دارای اهمیت می باشد.

 اولین قدم در جهت تراز کردن پرتو لیزر افقی کردن آن می باشد تا بدین ترتیب مطمئن باشیم که در خلال انجام آزمایش ارتفاع پرتو از سطح میز ثابت می ماند، مگر زمانی که هدف خاصی را دنبال کرده و به باریکه ی افقی نیاز نداشته باشیم. به منظور تراز کردن لیزر بهتر است ابزاری بسازیم که بتواند به طور عمودی بر سطح میز و به صورت یک پایه قرار گیرد. می توان این قطعه در نزدیکی لیزر نصب کرده و محل برخورد پرتو لیزر را به آن علامتگذاری نمائیم. با انتقال این قطعه به مکانی با فاصله ی بیشتر از لیزر، می توانیم تعیین کنیم که آیا پرتو کماکان در نقطه ی علامتگذاری شده به قطعه می رسد و در نتیجه ارتفاع ثابتی از سطح میز دارد یا خیر. در صورت تراز نبودن لیزر آن را آنقدر جا به جا می کنیم تا لکه ی نورانی بر نقطه ی علامتگذاری شده منطبق گردد. در صورت مناسب نبودن ارتفاع می توان کاغذ و یا جسمی دیگر را در زیر لیزر قرار داد. هر چه فاصله ی دورتری اختیار شود دقت تراز کردن بیشتر می گردد. لازم به ذکر است که به کمک روشهای اپتیکی دیگر نیز می توان پرتو را در صفحه ی تابش تنظیم کرد.

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info