يكشنبه, 30 دی 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
ابیراهی رنگی

 

 

استفاده از مطالب این سایت، بدون ذکر منبع، مجاز نمی باشد.

 

 

ابیراهی رنگی

عدسی ها و یا بطور کلی تمامی سیستمهای اپتیکی عبوری که از شکست نور استفاده می کنند، بخاطر وابستگی ضریب شکست به طول موج یا رنگ نور، ابیراهی رنگی از خود نشان می دهند. منظور از ابیراهی خطایی است که در عملکرد قطعه پیش می آید. مثلا در عدسی به جای اینکه پرتوهای موازی نور در یک نقطه کانونی شوند، هر رنگ، کانون مختص خود را دارد و در نتیجه تمرکز نور دقیق و کامل نخواهد بود.. بدیهی است که ابیراهی رنگی هنگام استفاده از لیزر مطرح نیست چون لیزر فقط یک رنگ دارد و تکفام است. ولی در عکاسی یا دیگرکاربردها که از نور معمولی با گستره طیفی وسیع استفاده می شود این خطا به عنوان عامل مزاحم و کاهنده دقت مطرح است.

 

ابیراهی رنگی در کیفیت تصویر تأثیر بسزائی دارد. هرچه قطر عدسی کمتر باشد علی الاصول، ابیراهی ها کمتر خود را نشان می دهند. البته ابیراهی رنگی هم از این قاعده مستثنا نیست. در نتیجه در عدسی های کوچک مثل دوربین های موبایل یا دوربین های خانگی، ابیراهی رنگی مزاحمت زیادی ایجاد نمی کند ولی در صورتی که برای رسیدن به قدرت تفکیک بیشتر، نیاز به عدسی با قطر بزرگتر باشد، این ابیراهی خود را نشان می دهد و برای رفع آن باید دست به طراحی اپتیکی زده و از مجموعه چند عدسی استفاده کرد. ساده ترین طراحی اپتیکی که در جهت کاهش اثر ابیراهی رنگی انجام شده، استفاده از دو عدسی با ضریب شکست و پاشندگی های متفاوت است که چنین طراحی را دابلت می گویند. البته طراحی های پیچیده تری نیز برای این منظور کاربرد دارند. جالب است که سیستمهای اپتیکی بازتابی ممکن است ابیراهی های دیگری داشته باشند ولی ابیراهی رنگی ندارند که به علت مستقل بودن زاویه بازتاب از طول موج نور است.

 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info