پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
توری پراش عبوری و بازتابی _____ ادوات اپتیکی و فوتونیکی

موضوعات مرتبط:

آزمایش مرتبط:

توری پراش نوعی قطعه ی اپتیکی است که کاربردهای فراوانی به ویژه در پاشندگی نور دارد و بر این اساس در طیف سنجها و طیف نماها به کار می رود. توری از خطوطی ریز و نزدیک به یکدیگر تاریک و روشن و یا از پستی و بلندیهای شفافی ایجاد می شود که در تطابق با نظریه ی پراش طول موجهای مختلف را جدا می کند. توریها در نوع بازتابی و عبوری ساخته می شوند. در توریهای بازتابی، نور پس از برخورد به سطح بازتاب کننده ی دارای شیار و بازتابش از آن پراشیده می شود و در نمونه های عبوری، نور در خلال عبور از توری پراشیده خواهد شد.

 توریهای بازتابی غالباً با لایه نشانی یک سطح آینه ای در پشت آن ایجاد می شوند. هر چند برای ساخت این نوع توریها روشهای مختلفی موجود می باشند، روش فوق، به ویژه برای ساخت توریهائی که به صورت یک قطعه ی اپتیکی ایجاد شده و در طیف سنجی به کار می روند، مناسب است. از آنجا که در طیف سنجی به دقت بالائی در پاشندگی و تفکیک طول موجها از یکدیگر نیاز است معمولاً زیر لایه ی توریهای بازتابی شیشه ای است که ضخامت کافی را برای جلوگیری از انعطاف و تغییر شکل آنها دارا باشد. 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info