پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
نیم آینه

موضوعات مرتبط:

آزمایش مرتبط:

منظور از نیم آینه یا تقسیم کننده ی نور (beam splitter) قطعه ای اپتیکی است که می تواند نور را به دو قسمت تقسیم کند. چنین قطعه ای در بسیاری از دستگاهها مثل تداخل سنجها و همین طور در بسیاری از آزمایشها دارای کاربرد است.

 این قطعه معمولاً به روشهای مختلفی ساخته می شود. ممکن است مشابه با فرآیند ساخت یک آینه ی کامل که در آن از روکشی آلومینیومی و یا از جنسی دیگر استفاده می شود، در اینجا این لایه به طور کامل نشانده نشده و نیمی از نور را عبور دهد. بسته به مقدار لایه ی نشانده شده می توان سهم نورهای عبوری و بازتابی را تنظیم کرد. البته این روش تنها برای ساخت بعضی از قطعات کاربرد دارد. در روش دیگر ساخت نیم آینه از بازتابنده های دورنگی (dichroic) استفاده می شود. منظور از این نوع بازتابنده ها نوعی لایه نشانی است که با طراحی خاص روی زیر لایه ی شیشه ای ایجاد می شود تا بتواند طول موج خاصی را بازتاب و طول موج دیگری را عبور دهد. چنین آینه هائی را آینه های دایکروئیک می نامند و در صورت طراحی مناسب می توان طول موج بازتابی و مقدار آن را تعیین کرد. شیشه ی معمولی نیز نوعی نیم آینه محسوب می شود چون بخشی از نور را بازتاب و قسمت دیگر را عبور می دهد، هر چند میزان بازتاب به مراتب کمتر از نور عبوری است. شیشه های رفلکس پنجره نوعی نیم آینه هستند و برخی از آنها نیم آینه ی %50 محسوب می شوند.

 در مجموع هر نوع محیط اپتیکی که سهمی از نور را بازتاب  و بخش دیگر را از خود عبور دهد، چه بستگی طول موجی داشته باشد و چه نداشته باشد، آینه ی نیم شفاف یا تقسیم کننده ی نور محسوب می شود که علاوه بر نقش تقسیم کنندگی می تواند نقش ترکیب کننده ی نور را هم داشته باشد. جالب است که در تقسیم نور، اگر پرتو تحت زاویه ی 45 درجه بتابد، به میزان 90 درجه منحرف شده و عمود بر امتداد اولیه ادامه ی مسیر می دهد و در این حالت نور ایجاد شده کاملاً متناظر با نور اولیه است و سطح مقطع آن بدون تغییر می ماند. مثلاً اگر یک پرتو لیزر با مقطعی دایره ای شکل به قطر یک سانتی متر را به نیم آینه ای بتابانیم پرتوهای عبوری و بازتابی نیز دارای این قطر خواهند بود، ولی اگر زاویه ی دیگری انتخاب شود این مقطع دیگر دایره ای نخواهد ماند و بیضوی خواهد شد.

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info