پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
رنگ نور لیزر ............................................................................................................ تکفامی

 

 

 


استفاده از مطالب این سایت، بدون ذکر منبع، مجاز نمی باشد.

 

رنگ نور لیزر

تکفامی نور لیزر


 

مقدمه:

نور سفید خورشید ترکیبی از رنگ های متفاوت از قرمز تا بنفش است که در شرایط خاصی مثل عبور از منشور یا توری پراش، از یکدیگر تفکیک میشوند. این رنگ های مختلف نور، طول موج های متفاوت دارند درست مثل رنگین کمانی که بعد از بارش باران در آسمان دیده میشود. اما نور ساطع شده از لیزرها غالبا تنها از یک طول موج تشکیل شده و تک رنگ است. بنابراین در تابش نور لیزر به منشور یا توری پراش که طول موج های مختلف نور را از هم جدا میکنند، طیفی با رنگ های مختلف نمی بینیم و فقط پرتوی با رنگ خود لیزر مشاهده خواهد شد. این تکفامی یکی از ویژگیهای اساسی نور لیزر است که آن را از نور معمولی متمایز میکند. برای تکفام کردن نور معمولی ممکن است از یک فیلتر اپتیکی مثل یک شیشه رنگی استفاده کرد ولی باز هم در نور خروجی از شیشه رنگی رنگهای بسیاری وجود دارد که با عبور دادن از منشور می توان گستردگی آن را نسبت به نور لیزر دید.


هدف:

دراین آزمایش قصد داریم تکفامی و تک رنگ بودن نور لیزر را با عبور آن از یک توری پراش، بررسی کنیم.


چه می خواهیم انجام دهیم و به چی نیاز داریم:

می خواهیم نور لیزر را از یک توری پراش عبور دهیم و نتیجه را با عبور نور سفید از آن مقایسه کنیم. برای مشاهده طیف مربوط به تابش نور لیزر از توری پراش، به اقلام زیر نیاز داریم:

- یک توری پراش یا یک سی دی بعنوان توری پراش بازتابی روی پایه مناسب

- منبع نور سفید مثلا یک ال ای دی سفید روی پایه مناسب

- یک لیزر روی پایه مناسب


برای انجام علمی تر آزمایش و افزایش دقت این روشها به شما کمک می کند:

- موازی کردن پرتو لیزر با سطح میز


آزمایش:

- در یک اتاق تاریک، نور سفید را به سطح براق یک CD (یا به یک توری عبوری) بتابانید. بهتر است نور را با یک عدسی کانونی کنید).

 

- رنگ های مختلفی در سطح CD می بینید. مي دانيم که نور سفید ترکیبی از چند نور با رنگ های مختلف است. در اینجا سطح CD شبیه یک توری پراش عمل نموده و رنگ های تشکیل دهنده نور سفید تابیده شده را از یکدیگر جدا می کند.


 

- آزمایش را با نور لیزری که در اختیار دارید تکرار کنید.

- مشاهده می کنید که نورروی سطح CD فقط به همان رنگ نور لیزرتابیده شده دیده می شود که نتیجه ی تك فام بودن نور لیزر است. یعنی نور لیزر از يك طول موج تشكيل شده است.


 

- همچنین می توانید بازتاب نور از سی دی یا عبور نور را از توری پراش بررسی کنید.

- آزمایش را با فیلتر کردن نور سفید توسط طلقها یا شیشه های رنگی تکرار کنید.

 

به چه کار می آید:

تکفامی نور لیزر اهمیت ویژه ای دارد که در طیف سنجی و همینطور در پزشکی لیزری و دیگر زمینه هایی که از برهمکنش نور با ماده نتیجه می شود کاربرد دارد. با این آزمایش می توان میزان تکفامی نور را ارزیابی کرد.


سؤال پیشنهاد ونکته:

- یک شیشه قرمز تا چه حد تکرنگ یا تکفام است.

- می توانید پهنایی برای هر رنگ تخمین بزنید مثلا نور سفید دارای پهنایی از قرمز تا بنفش است و حدود 300 نانومتر پهنا دارد. نور لیزر چه پهنایی دارد. نور سفید فیلتر شده چه پهنایی دارد و چقدر تکفام است.


آزمایشهای مرتبط:

لکه های سوسوزن لیزر...

لطفا وارد این اتاق نشوید!

شما هم یک طیف نمای ساده بسازید.

 

 


بیشتر بدانید:

توری پراش – طیف سنجی – رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info